Date: 31/3, 9:30am

Venue: GONO University

Male

1 - 1

Stamford University Bangladesh

VS

BRAC University

Referee: Shamsur Rahman, Abu Arif, Md Ahsan Kabir.

Stamford University players:

 1. Shamsuuddin (12)
 2. Sujon (10)
 3. Devjoy (11) – 1 goal (44 min)
 4. Ashiqur (3)
 5. Aminul (1)
 6. Amir (8)
 7. Mehedi (9)
 8. Kamrul (13)
 9. Ragib (5)
 10. Hasib (4)
 11. Tanvir (7)
 12. Imran (44)
 13. Ahikur
 14. Prium
 15. Jakir

Brac University players:

 1. Sadman (26)
 2. Musaab (35)
 3. Pratik (5)
 4. Tarid (19)
 5. Nahin (2)
 6. Rajo (15)
 7. Shayekh (33)
 8. Rahobar (17)
 9. Rayan (8)
 10. Rakin (29) – 1 goal (49 min)
 11. Jawad (9)
 12. Aranya (7)
 13. Rifat (32)
 14. Onez (34)
 15. Shoshi (30)
Close Menu